Teithio i'n Swyddfeydd

Gloworks

Ar y Trên

Ar droed, rydym 20 munud i ffwrdd o orsaf Drenau Bae Caerdydd. Ewch tuag at Ganolfan Mileniwm Cymru ac ar draws Harbour Drive. Ewch heibio Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd, croeswch y bont a throwch i'r chwith ar hyd y llwybr sy’n arwain tuag at Glo Works.

Ar Fws

Mae bws rhif 6 yn mynd o Fae Caerdydd (Pentref Ddrama'r BBC â Chanolfan Mileniwm Cymru) i Ganol Dinas Caerdydd ac i'r gwrthwyneb.